Eh Hai Vehlian Da Pardhan..🤪 #MarGayeOyeLoko #31aug2018