Gurdwara sri Pehli Patshai Kartarpur Sahib Tehseel Shakar Garh District Narowal Punjab Pakistan.