ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇੰਡੋ-ਪਾਕਿ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ , ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸੰਗੀਤਿਕ ਸ਼ਾਮ , ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਲਿਮਟਿਡ ਸੀਟਾਂ , ਪਾਸ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸਿਪ ਬਾਬਤ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 👇🏼