ਵੈਕਸੀਨ Appointments ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0800, ਜਾਣੋ ਕਿੰਝ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹਾਇਤਾ

Govt sets up 0800 number

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 0800 ਨੰਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਤਿੰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ Appointment ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ -19 ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੋ ਗਿਬਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 0800 ਨੰਬਰ ਬੁਕਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਮੂਹ 3 ਟਾਈਮਫ੍ਰੇਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅਪਾਹਜ ਹਨ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ (ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਮਾਹੀ), ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਲਗ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਗਿਬਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਬੋਰਡ ਸਮੂਹ 3 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਈਮੇਲ, ਟੈਕਸਟ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਵੀਡ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੈਲਥਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0800 28 29 26 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੋਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਵੱਲੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੈਲਥਲਾਈਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *